Like ngay để hỗ trợ tinh thần người dịch truyện.
Truyện của bạn đang theo dõi nè
Bạn nào yêu cầu truyện tranh gì thì liên hệ ad.ntruyen@gmail.com, Mình sẽ tìm giúp cho. Toàn bộ truyện của Han Yu-rangHwang Mi Ri


Thể loại truyện đang hot là: 

Manhua

,

Xuyên không

,

Lãng mạn

,

Truyện Tranh Full Trọn Bộ

Thông báo đã có: 
Truyện tranh online tiếng việt - NTruyen

Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000

(Vừa cập nhật: 25/04/2019 09:08)
Nguồn: Nhóm A3
Tình trang: Đang Tiến Hành, Số lượt xem: 6.269.016
Người theo dõi: 3.225 Theo dõi truyện này
Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000 Xếp hạng: 5/5 - 5205 Lượt đánh giá.
Sơ lượt: Một cô gái vì tò mò thám hiểm đã lọt vào đường hầm thời gian. Đến một thế giới khác, cô bị lầm tưởng là người máy sao hỏa! Chuyện gì sẽ xảy ra? <3 Ngoại truyện nè bạn
STT
Chương truyện
Lượt xem
Người đăng
Cập nhật
1
204
26/04/2019
2
1.352
17/04/2019
3
12.054
10/04/2019
4
12.144
16/03/2019
5
11.995
07/03/2019
6
13.041
27/02/2019
7
13.582
27/01/2019
8
14.042
16/01/2019
9
13.985
07/01/2019
10
14.507
27/12/2018
11
15.491
16/12/2018
12
15.905
07/12/2018
13
15.871
28/11/2018
14
15.285
18/11/2018
15
14.947
06/11/2018
16
14.651
29/10/2018
17
14.883
18/10/2018
18
14.050
27/09/2018
19
17.290
17/09/2018
20
17.300
07/09/2018
21
16.743
27/08/2018
22
16.311
17/08/2018
23
14.248
07/08/2018
24
20.232
27/07/2018
25
19.798
18/07/2018
26
19.646
07/07/2018
27
15.392
27/06/2018
28
16.548
18/06/2018
29
16.072
06/06/2018
30
16.835
28/05/2018
31
17.164
18/05/2018
32
16.772
09/05/2018
33
16.257
26/04/2018
34
16.590
18/04/2018
35
18.020
07/04/2018
36
17.530
27/03/2018
37
17.864
19/03/2018
38
16.948
08/03/2018
39
16.631
28/02/2018
40
19.079
19/02/2018
41
18.652
04/02/2018
42
18.710
25/01/2018
43
18.799
17/01/2018
44
20.405
05/01/2018
45
21.739
26/12/2017
46
20.638
15/12/2017
47
21.296
08/12/2017
48
18.601
26/11/2017
49
16.243
15/11/2017
50
22.586
05/11/2017
51
19.828
26/10/2017
52
18.769
18/10/2017
53
16.167
27/09/2017
54
17.759
15/09/2017
55
20.232
06/09/2017
56
16.253
25/08/2017
57
18.332
16/08/2017
58
16.614
05/08/2017
59
15.591
26/07/2017
60
15.335
17/07/2017
61
17.784
05/07/2017
62
17.962
27/06/2017
63
20.089
15/06/2017
64
20.348
05/06/2017
65
23.104
27/05/2017
66
20.033
17/05/2017
67
24.564
07/05/2017
68
27.106
26/04/2017
69
23.883
15/04/2017
70
25.411
04/04/2017
71
24.567
26/03/2017
72
28.772
15/03/2017
73
25.649
06/03/2017
74
25.080
27/02/2017
75
27.589
15/02/2017
76
22.827
20/01/2017
77
22.208
18/01/2017
78
24.084
09/01/2017
79
25.515
31/12/2016
80
27.728
28/12/2016
81
27.007
20/12/2016
82
27.674
13/12/2016
83
26.088
07/12/2016
84
33.993
29/11/2016
85
33.408
26/11/2016
86
30.470
22/11/2016
87
28.369
18/11/2016
88
27.987
15/11/2016
89
27.558
06/11/2016
90
26.961
26/10/2016
91
28.036
23/10/2016
92
28.740
16/10/2016
93
29.526
09/10/2016
94
35.623
26/09/2016
95
29.956
12/09/2016
96
29.271
30/08/2016
97
29.767
26/08/2016
98
28.309
17/08/2016
99
29.518
05/08/2016
100
32.332
16/07/2016
101
32.531
16/07/2016
102
32.772
05/07/2016
103
31.913
26/06/2016
104
39.061
17/06/2016
105
36.679
07/06/2016
106
39.021
07/06/2016
107
40.265
07/06/2016
108
37.930
07/06/2016
109
39.034
07/06/2016
110
39.183
07/06/2016
111
34.543
07/06/2016
112
35.023
07/06/2016
113
37.707
07/06/2016
114
35.554
07/06/2016
115
32.354
07/06/2016
116
32.276
07/06/2016
117
31.074
07/06/2016
118
31.679
07/06/2016
119
27.165
07/06/2016
120
26.299
07/06/2016
121
25.349
07/06/2016
122
22.999
07/06/2016
123
23.385
07/06/2016
124
24.361
07/06/2016
125
23.962
07/06/2016
126
22.163
07/06/2016
127
25.840
07/06/2016
128
24.594
07/06/2016
129
23.346
07/06/2016
130
22.464
07/06/2016
131
22.567
07/06/2016
132
21.602
07/06/2016
133
20.973
07/06/2016
134
21.120
07/06/2016
135
21.567
07/06/2016
136
18.681
07/06/2016
137
19.186
07/06/2016
138
21.027
07/06/2016
139
20.509
07/06/2016
140
22.004
07/06/2016
141
18.573
07/06/2016
142
20.369
07/06/2016
143
20.701
07/06/2016
144
21.364
07/06/2016
145
22.938
07/06/2016
146
22.894
07/06/2016
147
23.131
07/06/2016
148
21.206
07/06/2016
149
20.739
07/06/2016
150
24.889
07/06/2016
151
22.029
07/06/2016
152
23.208
07/06/2016
153
22.577
07/06/2016
154
22.489
07/06/2016
155
25.453
07/06/2016
156
26.228
07/06/2016
157
23.304
07/06/2016
158
23.233
07/06/2016
159
23.060
07/06/2016
160
22.792
07/06/2016
161
21.743
07/06/2016
162
21.479
07/06/2016
163
20.892
07/06/2016
164
21.666
07/06/2016
165
23.370
07/06/2016
166
20.119
07/06/2016
167
19.119
07/06/2016
168
19.557
07/06/2016
169
20.220
07/06/2016
170
21.206
07/06/2016
171
20.640
07/06/2016
172
21.297
07/06/2016
173
21.220
07/06/2016
174
20.589
07/06/2016
175
22.672
07/06/2016
176
20.397
07/06/2016
177
20.846
07/06/2016
178
21.157
07/06/2016
179
21.463
07/06/2016
180
22.449
07/06/2016
181
21.574
07/06/2016
182
23.013
07/06/2016
183
24.244
07/06/2016
184
26.424
07/06/2016
185
29.767
07/06/2016
186
26.792
07/06/2016
187
27.633
07/06/2016
188
28.349
07/06/2016
189
27.148
07/06/2016
190
27.060
07/06/2016
191
26.118
07/06/2016
192
24.991
07/06/2016
193
25.986
07/06/2016
194
28.765
07/06/2016
195
32.905
07/06/2016
196
27.849
07/06/2016
197
28.006
07/06/2016
198
26.932
07/06/2016
199
26.517
07/06/2016
200
26.228
07/06/2016
201
25.051
07/06/2016
202
24.878
07/06/2016
203
25.634
07/06/2016
204
26.212
07/06/2016
205
28.246
07/06/2016
206
27.495
07/06/2016
207
29.312
07/06/2016
208
27.421
07/06/2016
209
28.766
07/06/2016
210
28.399
07/06/2016
211
27.618
07/06/2016
212
26.696
07/06/2016
213
27.159
07/06/2016
214
27.344
07/06/2016
215
27.365
07/06/2016
216
27.913
07/06/2016
217
25.835
07/06/2016
218
25.782
07/06/2016
219
25.409
07/06/2016
220
25.653
07/06/2016
221
25.808
07/06/2016
222
25.320
07/06/2016
223
25.439
07/06/2016
224
25.986
07/06/2016
225
26.856
07/06/2016
226
29.392
07/06/2016
227
27.685
07/06/2016
228
27.995
07/06/2016
229
28.278
07/06/2016
230
27.746
07/06/2016
231
27.990
07/06/2016
232
27.776
07/06/2016
233
28.157
07/06/2016
234
28.482
07/06/2016
235
29.540
07/06/2016
236
30.377
07/06/2016
237
28.828
07/06/2016
238
29.942
07/06/2016
239
30.812
07/06/2016
240
31.043
07/06/2016
241
32.830
07/06/2016
242
32.141
07/06/2016
243
32.441
07/06/2016
244
34.511
07/06/2016
245
33.766
07/06/2016
246
37.343
07/06/2016
247
35.770
07/06/2016
248
34.963
07/06/2016
249
35.888
07/06/2016
250
36.415
07/06/2016
251
36.481
07/06/2016
252
37.055
07/06/2016
253
41.990
07/06/2016
254
47.772
07/06/2016
255
63.965
07/06/2016
Bình luận
Hàn Thiên
Box
Hàn Thiên Gửi vào: 10/03/2019 23:36
穿越西元3000后
Rie Chan
Box
Rie Chan Gửi vào: 22/01/2019 21:30
Làm sao để đặt avatar thế ạ
Hạ Qui
Box
Hạ Qui Gửi vào: 31/12/2018 2:49
lâu rồi mới tìm lại truyện tranh đọc lại mấy bộ cũ, sao giờ tác giả nào cũng vẽ 1 trang vài ô truyện xong chừa trắng khá nhiều nhỉ. Mới dạo từ Phong Khởi Thương Lam qua cũng y chang, làm như này ko những số lượng tình tiết, cốt truyện 1 chương bị ngắn xuống mà còn thật sự rất nhạt nhẽooooo, giống như giờ các tg lười vẽ tả backgroung vậy, haizzzzzzz
Mina.hi
Box
Mina.hi Gửi vào: 05/08/2018 11:24
Nói thật thì lúc đầu rất thích bộ truyện này đây cũng là bộ đầu tiên đọc nhưng thật quá thất vọng càng về sau càng lòng vo loay hoay mãi mấy tình tiết gì đâu k huhu xem mà phát chán gần 1004 mấy chap mà nam9 vẫn chưa nhớ gì trời oi còn nghiệt ngã hơn bây giờ lại quay về quá khứ kiểu như công sức cố gắng đọc đợi chờ bây giờ phải đọc lại từ đầu thiệt sự k còn hứng đọc :(
Box
Mina.hi
Box
Mina.hi Gửi vào: 05/08/2018 11:25
Gần 100 mấy chap huhu dư số 4
iris-miu
Box
iris-miu Gửi vào: 28/06/2018 20:42
Tìm truyện wên tên ????
cho mình tìm truyện có tập 5 : ngôi nhà gỗ ?? chỉ nhớ là đầu trang truyện kể về ngoại truyện là cô gái tên là Mưa Băng được giao nhiệm vụ giết thần cây-- tên là SALA , nhưng sau đó cô gái đó yêu thần cây, trong lúc cô gái gặp nguy hiểm thần cây hóa thành cây đại thụ --end mình chỉ nhớ nhiêu đó ! đây truyện tranh nhật đã xuất bản tại VN !!có ai đã đọc wa nhớ tên thì Cmt cho mình nhen !!! mình rất iu thích truyện này !!!
babie
Box
babie Gửi vào: 04/06/2018 11:43
mk nhận ra 1 điều là: nv phụ trong truyện này đẹp hơn nv 9 luôn.kkkk
Box
Ảnh Trọng
Box
Ảnh Trọng Gửi vào: 13/06/2018 14:15
Bn thấy ai đẹp nhất
nhoklunn
Box
nhoklunn Gửi vào: 10/03/2018 21:58
có ai biết link trung quốc k?? chỉ với ~
Box
thuygiang246
Box
thuygiang246 Gửi vào: 06/05/2018 10:34
http://www.mh160.com/kanmanhua/11142/
quỷ lười
Box
quỷ lười Gửi vào: 14/12/2017 10:46
.
Đỏ Ban Mai
Box
Đỏ Ban Mai Gửi vào: 08/12/2017 22:45
nói thật chứ ta thấy cái ông thiết kế trang phục nhân vật đáng phục hơn là cái ông tg của truyện này luôn ấy chớ
Box
quỷ lười
Box
quỷ lười Gửi vào: 14/12/2017 10:45
Bắt tay cái✋ me too😍😍😍
iiivy
Box
iiivy Gửi vào: 25/10/2017 15:38
mọi người ơi!! cho mk hỏi là cách để tải avt trên đây với!!!!!!
Box
iiivy
Box
iiivy Gửi vào: 25/10/2017 15:40
thôi khỏi nhé
♥Black Rose♥
Box
♥Black Rose♥ Gửi vào: 15/11/2017 11:44
ok :))
taishou
Box
taishou Gửi vào: 15/11/2017 20:06
pm chuot phải pm tim hinh anh tren google thieu j dau phai chi co web truyen nay ms co hinh down ve mà ngắm
1 2 3 4 5
Copyright © 2012 Web truyện tranh, Đọc Truyện tranh online, Xem truyện | truyen tranh online |doc truyen tranh. All rights reserved.
Powered By Truyen tranh online | create by: Manga | Liên hệ Email: ad.ntruyentranh@gmail.com
Mọi thông tin và hình ảnh trên website điều được (công đồng ntruyen.info) sưu tầm trên internet