Like ngay để hỗ trợ tinh thần người dịch truyện.
Truyện của bạn đang theo dõi nè
Bạn nào yêu cầu truyện tranh gì thì liên hệ ad.ntruyentranh@gmail.com, Mình sẽ tìm giúp cho. Toàn bộ truyện của Han Yu-rangHwang Mi Ri


Thể loại truyện đang hot là: 

Manhua

,

Xuyên không

,

Lãng mạn

,

Truyện Tranh Full Trọn Bộ

Thông báo đã có: 
Truyện tranh online tiếng việt - NTruyen

Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000

(Vừa cập nhật: 15/06/2019 06:09)
Nguồn: Nhóm A3
Tình trang: Đang Tiến Hành, Số lượt xem: 6.398.416
Người theo dõi: 3.223 Theo dõi truyện này
Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000 Xếp hạng: 5/5 - 5228 Lượt đánh giá.
Sơ lượt: Một cô gái vì tò mò thám hiểm đã lọt vào đường hầm thời gian. Đến một thế giới khác, cô bị lầm tưởng là người máy sao hỏa! Chuyện gì sẽ xảy ra? <3 Ngoại truyện nè bạn
STT
Chương truyện
Lượt xem
Người đăng
Cập nhật
1
853
17/06/2019
2
12.496
06/06/2019
3
12.215
27/05/2019
4
12.535
17/05/2019
5
12.392
06/05/2019
6
13.812
27/04/2019
7
13.479
17/04/2019
8
12.715
10/04/2019
9
12.657
16/03/2019
10
12.383
07/03/2019
11
13.434
27/02/2019
12
13.852
27/01/2019
13
14.295
16/01/2019
14
14.219
07/01/2019
15
14.724
27/12/2018
16
15.722
16/12/2018
17
16.137
07/12/2018
18
16.099
28/11/2018
19
15.498
18/11/2018
20
15.173
06/11/2018
21
14.861
29/10/2018
22
15.100
18/10/2018
23
14.222
27/09/2018
24
17.460
17/09/2018
25
17.472
07/09/2018
26
16.899
27/08/2018
27
16.488
17/08/2018
28
14.420
07/08/2018
29
20.391
27/07/2018
30
19.965
18/07/2018
31
19.782
07/07/2018
32
15.551
27/06/2018
33
16.686
18/06/2018
34
16.203
06/06/2018
35
16.994
28/05/2018
36
17.300
18/05/2018
37
16.904
09/05/2018
38
16.390
26/04/2018
39
16.737
18/04/2018
40
18.159
07/04/2018
41
17.669
27/03/2018
42
18.022
19/03/2018
43
17.057
08/03/2018
44
16.742
28/02/2018
45
19.182
19/02/2018
46
18.764
04/02/2018
47
18.820
25/01/2018
48
18.914
17/01/2018
49
20.512
05/01/2018
50
21.849
26/12/2017
51
20.749
15/12/2017
52
21.419
08/12/2017
53
18.754
26/11/2017
54
16.353
15/11/2017
55
22.686
05/11/2017
56
19.940
26/10/2017
57
18.872
18/10/2017
58
16.273
27/09/2017
59
17.885
15/09/2017
60
20.343
06/09/2017
61
16.363
25/08/2017
62
18.455
16/08/2017
63
16.725
05/08/2017
64
15.694
26/07/2017
65
15.447
17/07/2017
66
17.884
05/07/2017
67
18.045
27/06/2017
68
20.185
15/06/2017
69
20.430
05/06/2017
70
23.198
27/05/2017
71
20.135
17/05/2017
72
24.670
07/05/2017
73
27.242
26/04/2017
74
23.988
15/04/2017
75
25.519
04/04/2017
76
24.658
26/03/2017
77
28.874
15/03/2017
78
25.744
06/03/2017
79
25.172
27/02/2017
80
27.670
15/02/2017
81
22.913
20/01/2017
82
22.292
18/01/2017
83
24.158
09/01/2017
84
25.614
31/12/2016
85
27.813
28/12/2016
86
27.072
20/12/2016
87
27.749
13/12/2016
88
26.157
07/12/2016
89
34.078
29/11/2016
90
33.474
26/11/2016
91
30.557
22/11/2016
92
28.440
18/11/2016
93
28.070
15/11/2016
94
27.635
06/11/2016
95
27.032
26/10/2016
96
28.128
23/10/2016
97
28.816
16/10/2016
98
29.617
09/10/2016
99
35.715
26/09/2016
100
30.065
12/09/2016
101
29.372
30/08/2016
102
29.857
26/08/2016
103
28.409
17/08/2016
104
29.623
05/08/2016
105
32.433
16/07/2016
106
32.653
16/07/2016
107
32.868
05/07/2016
108
32.003
26/06/2016
109
39.165
17/06/2016
110
36.809
07/06/2016
111
39.114
07/06/2016
112
40.374
07/06/2016
113
38.034
07/06/2016
114
39.154
07/06/2016
115
39.298
07/06/2016
116
34.659
07/06/2016
117
35.122
07/06/2016
118
37.839
07/06/2016
119
35.684
07/06/2016
120
32.506
07/06/2016
121
32.436
07/06/2016
122
31.271
07/06/2016
123
31.870
07/06/2016
124
27.321
07/06/2016
125
26.453
07/06/2016
126
25.481
07/06/2016
127
23.137
07/06/2016
128
23.525
07/06/2016
129
24.492
07/06/2016
130
24.111
07/06/2016
131
22.299
07/06/2016
132
25.966
07/06/2016
133
24.740
07/06/2016
134
23.468
07/06/2016
135
22.594
07/06/2016
136
22.696
07/06/2016
137
21.732
07/06/2016
138
21.103
07/06/2016
139
21.253
07/06/2016
140
21.709
07/06/2016
141
18.814
07/06/2016
142
19.324
07/06/2016
143
21.167
07/06/2016
144
20.631
07/06/2016
145
22.148
07/06/2016
146
18.697
07/06/2016
147
20.517
07/06/2016
148
20.854
07/06/2016
149
21.508
07/06/2016
150
23.139
07/06/2016
151
23.101
07/06/2016
152
23.369
07/06/2016
153
21.423
07/06/2016
154
20.948
07/06/2016
155
25.202
07/06/2016
156
22.305
07/06/2016
157
23.691
07/06/2016
158
22.930
07/06/2016
159
22.801
07/06/2016
160
25.781
07/06/2016
161
26.518
07/06/2016
162
23.596
07/06/2016
163
23.537
07/06/2016
164
23.364
07/06/2016
165
23.143
07/06/2016
166
22.050
07/06/2016
167
21.772
07/06/2016
168
21.186
07/06/2016
169
21.980
07/06/2016
170
23.705
07/06/2016
171
20.435
07/06/2016
172
19.443
07/06/2016
173
19.880
07/06/2016
174
20.540
07/06/2016
175
21.562
07/06/2016
176
20.973
07/06/2016
177
21.633
07/06/2016
178
21.563
07/06/2016
179
20.897
07/06/2016
180
23.027
07/06/2016
181
20.727
07/06/2016
182
21.186
07/06/2016
183
21.488
07/06/2016
184
21.792
07/06/2016
185
22.801
07/06/2016
186
21.907
07/06/2016
187
23.360
07/06/2016
188
24.607
07/06/2016
189
26.801
07/06/2016
190
30.191
07/06/2016
191
27.175
07/06/2016
192
28.021
07/06/2016
193
28.731
07/06/2016
194
27.529
07/06/2016
195
27.453
07/06/2016
196
26.492
07/06/2016
197
25.339
07/06/2016
198
26.359
07/06/2016
199
29.157
07/06/2016
200
33.313
07/06/2016
201
28.232
07/06/2016
202
28.380
07/06/2016
203
27.312
07/06/2016
204
26.879
07/06/2016
205
26.585
07/06/2016
206
25.389
07/06/2016
207
25.218
07/06/2016
208
25.965
07/06/2016
209
26.567
07/06/2016
210
28.645
07/06/2016
211
27.846
07/06/2016
212
29.638
07/06/2016
213
27.742
07/06/2016
214
29.105
07/06/2016
215
28.732
07/06/2016
216
27.953
07/06/2016
217
26.987
07/06/2016
218
27.444
07/06/2016
219
27.601
07/06/2016
220
27.609
07/06/2016
221
28.201
07/06/2016
222
26.070
07/06/2016
223
26.017
07/06/2016
224
25.633
07/06/2016
225
25.886
07/06/2016
226
26.041
07/06/2016
227
25.553
07/06/2016
228
25.675
07/06/2016
229
26.227
07/06/2016
230
27.087
07/06/2016
231
29.656
07/06/2016
232
27.897
07/06/2016
233
28.200
07/06/2016
234
28.509
07/06/2016
235
27.979
07/06/2016
236
28.237
07/06/2016
237
28.015
07/06/2016
238
28.372
07/06/2016
239
28.706
07/06/2016
240
29.782
07/06/2016
241
30.631
07/06/2016
242
29.057
07/06/2016
243
30.172
07/06/2016
244
31.046
07/06/2016
245
31.277
07/06/2016
246
33.093
07/06/2016
247
32.392
07/06/2016
248
32.688
07/06/2016
249
34.765
07/06/2016
250
34.031
07/06/2016
251
37.628
07/06/2016
252
36.033
07/06/2016
253
35.204
07/06/2016
254
36.125
07/06/2016
255
36.653
07/06/2016
256
36.726
07/06/2016
257
37.296
07/06/2016
258
42.273
07/06/2016
259
48.115
07/06/2016
260
64.451
07/06/2016
Bình luận
Hàn Thiên
Box
Hàn Thiên Gửi vào: 10/03/2019 23:36
穿越西元3000后
Rie Chan
Box
Rie Chan Gửi vào: 22/01/2019 21:30
Làm sao để đặt avatar thế ạ
Hạ Qui
Box
Hạ Qui Gửi vào: 31/12/2018 2:49
lâu rồi mới tìm lại truyện tranh đọc lại mấy bộ cũ, sao giờ tác giả nào cũng vẽ 1 trang vài ô truyện xong chừa trắng khá nhiều nhỉ. Mới dạo từ Phong Khởi Thương Lam qua cũng y chang, làm như này ko những số lượng tình tiết, cốt truyện 1 chương bị ngắn xuống mà còn thật sự rất nhạt nhẽooooo, giống như giờ các tg lười vẽ tả backgroung vậy, haizzzzzzz
Mina.hi
Box
Mina.hi Gửi vào: 05/08/2018 11:24
Nói thật thì lúc đầu rất thích bộ truyện này đây cũng là bộ đầu tiên đọc nhưng thật quá thất vọng càng về sau càng lòng vo loay hoay mãi mấy tình tiết gì đâu k huhu xem mà phát chán gần 1004 mấy chap mà nam9 vẫn chưa nhớ gì trời oi còn nghiệt ngã hơn bây giờ lại quay về quá khứ kiểu như công sức cố gắng đọc đợi chờ bây giờ phải đọc lại từ đầu thiệt sự k còn hứng đọc :(
Box
Mina.hi
Box
Mina.hi Gửi vào: 05/08/2018 11:25
Gần 100 mấy chap huhu dư số 4
iris-miu
Box
iris-miu Gửi vào: 28/06/2018 20:42
Tìm truyện wên tên ????
cho mình tìm truyện có tập 5 : ngôi nhà gỗ ?? chỉ nhớ là đầu trang truyện kể về ngoại truyện là cô gái tên là Mưa Băng được giao nhiệm vụ giết thần cây-- tên là SALA , nhưng sau đó cô gái đó yêu thần cây, trong lúc cô gái gặp nguy hiểm thần cây hóa thành cây đại thụ --end mình chỉ nhớ nhiêu đó ! đây truyện tranh nhật đã xuất bản tại VN !!có ai đã đọc wa nhớ tên thì Cmt cho mình nhen !!! mình rất iu thích truyện này !!!
babie
Box
babie Gửi vào: 04/06/2018 11:43
mk nhận ra 1 điều là: nv phụ trong truyện này đẹp hơn nv 9 luôn.kkkk
Box
Ảnh Trọng
Box
Ảnh Trọng Gửi vào: 13/06/2018 14:15
Bn thấy ai đẹp nhất
nhoklunn
Box
nhoklunn Gửi vào: 10/03/2018 21:58
có ai biết link trung quốc k?? chỉ với ~
Box
thuygiang246
Box
thuygiang246 Gửi vào: 06/05/2018 10:34
http://www.mh160.com/kanmanhua/11142/
quỷ lười
Box
quỷ lười Gửi vào: 14/12/2017 10:46
.
Đỏ Ban Mai
Box
Đỏ Ban Mai Gửi vào: 08/12/2017 22:45
nói thật chứ ta thấy cái ông thiết kế trang phục nhân vật đáng phục hơn là cái ông tg của truyện này luôn ấy chớ
Box
quỷ lười
Box
quỷ lười Gửi vào: 14/12/2017 10:45
Bắt tay cái✋ me too😍😍😍
iiivy
Box
iiivy Gửi vào: 25/10/2017 15:38
mọi người ơi!! cho mk hỏi là cách để tải avt trên đây với!!!!!!
Box
iiivy
Box
iiivy Gửi vào: 25/10/2017 15:40
thôi khỏi nhé
♥Black Rose♥
Box
♥Black Rose♥ Gửi vào: 15/11/2017 11:44
ok :))
taishou
Box
taishou Gửi vào: 15/11/2017 20:06
pm chuot phải pm tim hinh anh tren google thieu j dau phai chi co web truyen nay ms co hinh down ve mà ngắm
1 2 3 4 5
Copyright © 2012 Web truyện tranh, Đọc Truyện tranh online, Xem truyện | truyen tranh online |doc truyen tranh. All rights reserved.
Powered By Truyen tranh online | create by: Manga | Liên hệ Email: ad.ntruyentranh@gmail.com
Mọi thông tin và hình ảnh trên website điều được (công đồng ntruyen.info) sưu tầm trên internet