Like ngay để hỗ trợ tinh thần người dịch truyện.
Truyện của bạn đang theo dõi nè
Bạn nào yêu cầu truyện tranh gì thì liên hệ ad.ntruyen@gmail.com, Mình sẽ tìm giúp cho. Toàn bộ truyện của Han Yu-rangHwang Mi Ri


Thể loại truyện đang hot là: 

Manhua

,

Xuyên không

,

Lãng mạn

,

Truyện Tranh Full Trọn Bộ

Thông báo đã có: 
Truyện tranh online tiếng việt - NTruyen

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi

(Vừa cập nhật: 21/01/2019 10:32)
Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành, Số lượt xem: 337.908
Người theo dõi: 275 Theo dõi truyện này
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi Xếp hạng: 3.8/5 - 159 Lượt đánh giá.
Sơ lượt: Một tuyệt thế cao thủ ở trong núi, một miếng thần bí ngọc bội có thể biết trước tương lai... tìn tin tin. Lâm Dật là một thằng học sinh bình thường, có điều hắn còn chịu nhờ cậy của người khác một trọng trách, đó chính là cua hoa hậu giảng đường! Nhưng lại là lệnh của ông già hoa hậu giảng đường! Mặc dù Lâm Dật éo chịu qua lại cùng vị đại tiểu thư khó hầu hạ này, thế nhưng lệnh của cha chú khó cãi, hắn không thể không thiên lý xa xôi chuyển trường tới thành phố Tùng Sơn làm lính đi theo đại tiểu thư... Vì vậy, xuất hiện tuỳ tùng trâu bò nhất trong lịch sử —— thiếp thân cao thủ của đại tiểu thư! Xem vị tuỳ tùng này làm sao cua được tiểu thư.. Quyển sách có chút thuần... Cũng có chút ái muội... Link đọc truyện chữ : Cao thủ cận vệ của hoa khôi truyện chữ
Loading...
STT
Chương truyện
Lượt xem
Người đăng
Cập nhật
1
62
22/01/2019
2
Chapter 280 - Video
28
21/01/2019
3
Chapter 277 - Video
6
21/01/2019
4
Chapter 278 - Video
6
21/01/2019
5
Chapter 276 - Video
16
21/01/2019
6
11
20/01/2019
7
Chapter 274 - Video
33
20/01/2019
8
Chapter 275 - Video
8
20/01/2019
9
Chapter 273 - Video
21
20/01/2019
10
106
20/01/2019
11
106
18/01/2019
12
111
16/01/2019
13
87
14/01/2019
14
125
12/01/2019
15
Chapter 272 - Video
57
12/01/2019
16
Chapter 271 - Video
20
12/01/2019
17
Chapter 270 - Video
28
11/01/2019
18
Chapter 269 - Video
55
09/01/2019
19
Chapter 268 - Video
20
09/01/2019
20
Chapter 267 - Video
34
09/01/2019
21
Chapter 266 - Video
87
09/01/2019
22
Chapter 265 - Video
57
09/01/2019
23
Chapter 263 - Video
109
09/01/2019
24
Chapter 260 - Video
64
09/01/2019
25
Chapter 259 - Video
33
09/01/2019
26
Chapter 258 - Video
70
09/01/2019
27
Chapter 257 - Video
60
09/01/2019
28
Chapter 256 - Video
61
09/01/2019
29
Chapter 254 - Video
75
09/01/2019
30
Chapter 253 - Video
70
09/01/2019
31
Chapter 252 - Video
52
09/01/2019
32
Chapter 251 - Video
44
09/01/2019
33
Chapter 249 - Video
67
09/01/2019
34
Chapter 248 - Video
47
09/01/2019
35
Chapter 247 - Video
41
09/01/2019
36
Chapter 246 - Video
52
09/01/2019
37
Chapter 245 - Video
53
09/01/2019
38
Chapter 244 - Video
25
09/01/2019
39
Chapter 243 - Video
60
09/01/2019
40
Chapter 242 - Video
58
09/01/2019
41
Chapter 240 - Video
82
09/01/2019
42
Chapter 239 - Video
60
09/01/2019
43
77
09/01/2019
44
Chapter 231 - Video
64
09/01/2019
45
92
09/01/2019
46
81
09/01/2019
47
134
09/01/2019
48
115
09/01/2019
49
35
09/01/2019
50
143
09/01/2019
51
Chapter 224 - Video
114
09/01/2019
52
121
09/01/2019
53
122
09/01/2019
54
123
09/01/2019
55
115
09/01/2019
56
154
09/01/2019
57
121
09/01/2019
58
161
09/01/2019
59
81
09/01/2019
60
168
09/01/2019
61
164
09/01/2019
62
204
09/01/2019
63
256
09/01/2019
64
114
09/01/2019
65
123
09/01/2019
66
738
09/01/2019
67
578
09/01/2019
68
565
09/01/2019
69
576
09/01/2019
70
622
09/01/2019
71
662
09/01/2019
72
739
09/01/2019
73
759
09/01/2019
74
1.026
09/01/2019
75
814
09/01/2019
76
702
09/01/2019
77
730
09/01/2019
78
742
09/01/2019
79
737
09/01/2019
80
770
09/01/2019
81
865
09/01/2019
82
836
09/01/2019
83
791
09/01/2019
84
760
09/01/2019
85
797
09/01/2019
86
780
09/01/2019
87
800
09/01/2019
88
811
09/01/2019
89
794
09/01/2019
90
816
09/01/2019
91
826
09/01/2019
92
800
09/01/2019
93
790
09/01/2019
94
762
09/01/2019
95
840
09/01/2019
96
840
09/01/2019
97
799
09/01/2019
98
771
09/01/2019
99
806
09/01/2019
100
810
09/01/2019
101
795
09/01/2019
102
822
09/01/2019
103
832
09/01/2019
104
832
09/01/2019
105
882
09/01/2019
106
790
09/01/2019
107
799
09/01/2019
108
829
09/01/2019
109
844
09/01/2019
110
905
09/01/2019
111
925
09/01/2019
112
911
09/01/2019
113
904
09/01/2019
114
944
09/01/2019
115
903
09/01/2019
116
898
09/01/2019
117
893
09/01/2019
118
921
09/01/2019
119
949
09/01/2019
120
923
09/01/2019
121
1.018
09/01/2019
122
980
09/01/2019
123
992
09/01/2019
124
1.041
09/01/2019
125
1.035
09/01/2019
126
937
09/01/2019
127
983
09/01/2019
128
1.003
09/01/2019
129
1.024
09/01/2019
130
1.027
09/01/2019
131
1.114
09/01/2019
132
1.351
09/01/2019
133
795
09/01/2019
134
1.257
09/01/2019
135
1.146
09/01/2019
136
1.037
09/01/2019
137
959
09/01/2019
138
1.058
09/01/2019
139
971
09/01/2019
140
987
09/01/2019
141
938
09/01/2019
142
966
09/01/2019
143
950
09/01/2019
144
944
09/01/2019
145
1.079
09/01/2019
146
893
09/01/2019
147
901
09/01/2019
148
956
09/01/2019
149
999
09/01/2019
150
965
09/01/2019
151
997
09/01/2019
152
1.059
09/01/2019
153
1.001
09/01/2019
154
1.045
09/01/2019
155
1.137
09/01/2019
156
950
09/01/2019
157
955
09/01/2019
158
949
09/01/2019
159
1.010
09/01/2019
160
944
09/01/2019
161
1.007
09/01/2019
162
997
09/01/2019
163
1.056
09/01/2019
164
1.079
09/01/2019
165
1.155
09/01/2019
166
1.147
09/01/2019
167
1.134
09/01/2019
168
1.103
09/01/2019
169
1.116
09/01/2019
170
1.198
09/01/2019
171
1.197
09/01/2019
172
1.193
09/01/2019
173
1.201
09/01/2019
174
1.223
09/01/2019
175
1.236
09/01/2019
176
1.184
09/01/2019
177
1.166
09/01/2019
178
1.211
09/01/2019
179
1.252
09/01/2019
180
1.208
09/01/2019
181
1.175
09/01/2019
182
1.161
09/01/2019
183
1.231
09/01/2019
184
1.224
09/01/2019
185
1.340
09/01/2019
186
1.267
09/01/2019
187
1.276
09/01/2019
188
1.243
09/01/2019
189
1.244
09/01/2019
190
1.305
09/01/2019
191
1.275
09/01/2019
192
1.258
09/01/2019
193
1.269
09/01/2019
194
1.640
09/01/2019
195
1.130
09/01/2019
196
1.324
09/01/2019
197
1.342
09/01/2019
198
1.368
09/01/2019
199
1.802
09/01/2019
200
1.421
09/01/2019
201
1.339
09/01/2019
202
1.424
09/01/2019
203
1.461
09/01/2019
204
1.559
09/01/2019
205
1.521
09/01/2019
206
1.449
09/01/2019
207
1.443
09/01/2019
208
1.560
09/01/2019
209
1.667
09/01/2019
210
1.659
09/01/2019
211
1.598
09/01/2019
212
1.559
09/01/2019
213
1.443
09/01/2019
214
1.517
09/01/2019
215
1.650
09/01/2019
216
1.615
09/01/2019
217
1.530
09/01/2019
218
1.538
09/01/2019
219
1.531
09/01/2019
220
1.544
09/01/2019
221
1.567
09/01/2019
222
1.569
09/01/2019
223
1.596
09/01/2019
224
1.577
09/01/2019
225
1.757
09/01/2019
226
1.680
09/01/2019
227
1.531
09/01/2019
228
1.526
09/01/2019
229
1.545
09/01/2019
230
1.554
09/01/2019
231
1.505
09/01/2019
232
1.560
09/01/2019
233
1.610
09/01/2019
234
1.592
09/01/2019
235
1.633
09/01/2019
236
1.620
09/01/2019
237
1.655
09/01/2019
238
1.710
09/01/2019
239
1.666
09/01/2019
240
1.731
09/01/2019
241
1.732
09/01/2019
242
1.723
09/01/2019
243
1.675
09/01/2019
244
1.709
09/01/2019
245
1.692
09/01/2019
246
1.536
09/01/2019
247
1.629
09/01/2019
248
1.657
09/01/2019
249
1.928
09/01/2019
250
1.839
09/01/2019
251
1.980
09/01/2019
252
1.858
09/01/2019
253
1.831
09/01/2019
254
1.901
09/01/2019
255
2.115
09/01/2019
256
1.970
09/01/2019
257
1.973
09/01/2019
258
2.026
09/01/2019
259
2.052
09/01/2019
260
2.270
09/01/2019
261
2.387
09/01/2019
262
2.839
09/01/2019
263
8.241
09/01/2019
264
6.384
09/01/2019
265
6.295
09/01/2019
266
6.593
09/01/2019
267
7.152
09/01/2019
268
7.371
09/01/2019
269
6.847
09/01/2019
270
6.912
09/01/2019
271
7.261
09/01/2019
272
8.141
09/01/2019
273
9.453
09/01/2019
274
12.930
09/01/2019
Bình luận
HeoDragon.FC
Box
HeoDragon.FC Gửi vào: 26/12/2017 12:39
chuong 194 qua truyen chu la bao nhiu the ae :)
Noramodeta Aiyukita
Box
Noramodeta Aiyukita Gửi vào: 16/09/2017 20:47
Bản này vẽ xấu hơn bản cũ, cơ mài nd tì đk :))
kiritolong
Box
kiritolong Gửi vào: 18/07/2017 19:05
dịch nhiều lên ad eii
haruko
Box
haruko Gửi vào: 31/05/2017 23:18
ban cu dau doi nguoi ve a ban cu nhin tot hon ban nay nhieu toi muon ban cu
ngx1593
Box
ngx1593 Gửi vào: 26/05/2017 23:07
Lâm Dật ngày trc vừa đẹp vừa ngầu sang Lâm Dật sửa đổi này chán chả mún nhìn. Phiên bản kia đang hay sao lại đổi thế ko biết ://///
Box
haruko
Box
haruko Gửi vào: 31/05/2017 12:44
chuẩn đó bạn
thích đọc truyện
Box
thích đọc truyện Gửi vào: 22/07/2017 23:14
um cho bn 1 like
nhimetruyen^^
Box
nhimetruyen^^ Gửi vào: 24/05/2017 14:32
ra chap ms nhanh nha tg
alisa
Box
alisa Gửi vào: 23/05/2017 19:44
Cho mk hỏi
Truyện này có phim
Tên gì vậy
Box
Fan truyen tranh
Box
Fan truyen tranh Gửi vào: 28/05/2017 14:46
ten nhu vay luon
tuanmauvan
Box
tuanmauvan Gửi vào: 20/05/2017 18:12
lâm dật táu suất giang hồ ofy kìa bà con [:3]
ahuy
Box
ahuy Gửi vào: 19/05/2017 19:04
Truyen nay ra phim roi do cac ban
Box
xiaohan
Box
xiaohan Gửi vào: 20/05/2017 8:54
t đã xem dk 2 tập, hôm nay có tận 4 tập nhưng là phim đài loan, nhóm speXial đóng, toàn những gương mặt quen thuộc trong phim Chung cực nhất ban
hannyos
Box
hannyos Gửi vào: 19/05/2017 16:47
ra nhanh nhá
1 2
Copyright © 2012 Web truyện tranh, Đọc Truyện tranh online, Xem truyện | truyen tranh online |doc truyen tranh. All rights reserved.
Powered By Truyen tranh online | create by: Manga | Liên hệ Email: ad.ntruyen@gmail.com
Mọi thông tin và hình ảnh trên website điều được (công đồng ntruyen.info) sưu tầm trên internet